Thời gian giao hàng

Xin quý khách hàng lưu ý cho thời gian đặt hàng và giao hàng.

  1. Đối với đơn hàng đặt trước 10 giờ của ngày hôm nay, hàng sẽ được giao cho quý khách trong ngày hôm sau.
  2. Đối với đơn hàng đặt sau 10 giờ của ngày hôm nay, hàng sẽ được giao cho quý khách vào ngày mốt (ngày hôm kia).
  3. Đối với khách hàng đặt hàng định kỳ trên trang, trước khi giao hàng 1 tuần Ekago sẽ gửi cho quý khách một email thông báo về tình trạng đơn hàng được giao. Nếu không có phản hồi chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách bằng điện thoại (nếu có). Trong trường hợp không liên lạc được thì đơn hàng sẽ bị hủy cho đến khi khách hàng liên lạc trở lại.
  4. Đối với các sản phẩm mua chung các sản phẩm sẽ được giao vào đúng ngày đã được ấn định trước.