Phương thức giao hàng

Tại thời điểm hiện tại Ekago áp dụng phương thức giao hàng nhanh tận nhà trong một ngày cho quý khách hàng.

Khi hệ thống cửa hàng và đội ngũ shipper của Ekago phát triển khắp các vùng của Nhật bản, Ekago sẽ áp dụng phương thức giao hàng sau:

  1. Phương thức nhận hàng tại cửa hàng gần nhất.
  2. Phương thức giao hàng nhanh trong 2 giờ.
  3. Phương thức giao hàng nhanh trong 4 giờ.
  4. Phương thức giao hàng nhanh trong 1 ngày.